ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

                                                     Μπάης Αλκιβιάδης (Καθηγητής) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ. 
                                       «Παγκόσμιες μεταβολές στην ατμόσφαιρα της Γης: Παρελθόν και μέλλον»


Λιγερός Νίκος - Λιπορδέζης Αθανάσιος 
Η αλληλογραφία Καραθεοδωρή – Rosenthal. 
Η θεωρία Somas του Καραθεοδωρή και τα νέα υπολογιστικά αποτελέσματα από αυτή.


Κατερίνα  Καλφοπούλου
«Η απόλαυση του κειμένου στην υπηρεσία της διδασκαλίας των Μαθηματικών.» 
1o meros

2o meros